logo

Grossistlager

På SINUS sitt kontorsted i Sandnessjøen har vi grossistlager og butikk med ca. 1800 vareslag i hyllene.

Vi fører det mest brukte elektriske materiell slik som kabler, sikringer, lys koblingsmateriellv og reservedeler.

SINUS har en stor andel av gårdsbrukene på ytre Helgeland og på lageret skal det til enhver tid finnes utstyr som er tilpasset miljøet i fjøs og driftsbygg.


www.onninen.no
www.solar-norge.no
www.elektroskandia.no
www.otranorge.no