logo

Elektroinstallasjon

SINUS utfører elektriske arbeider på ditt gårdsbruk.

Vi bruker kun kjente merkevarer slik at Du kan være trygg på din installasjon.

www.elko.no

www.eaton.no

 

SINUS utfører kontroll av ditt elektrisk anlegg til fast pris. SINUS er sertifisert av alle forsikringsselskapene slik at du får rabatt på forsikringspremien. Ved kontroll av ditt gårdsbruk får du også termografert sikringsskapene for å se etter uønsket varmgang.