logo

Brannvarsling

SINUS prosjekterer, leverer og monterer brannvarslingsanlegg til bygg i alle størrelser. Nybygg, eksisterende bygg, og påbygg.

Vi benytter preaksepterte løsninger men kan også gjøre prosjektering og montasje ut i fra egne branntekniske vurderinger.

SINUS har sentral godkjenning for prosjektering og utførelse og kan også stå som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 innenfor brannsikkerhet.

SINUS utfører årlig kontroll av alle typer brannvarslingsanlegg i samsvar med brannvernloven og internkontrollforskriften og har i dag ca. 100 kontroller pr år på næringsbygg.

Vi benytter kjente merkevarer som Dere som ansvarlige for rømning ved brann kan stole på.

www.eltek-fs.com/